W związku ze zmieniającymi się przepisami o ochronie danych osobowych, chcielibyśmy przekazać Państwu, naszym Klientom, komplet informacji, na temat przechowywania, przetwarzania, udostępniania i zarządzania danymi osobowymi oraz na temat Państwa praw związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

  1. Państwa dane osobowe znajdują się w bazie TIGRET Sp. z o.o.
  2. Administratorem Państwa danych osobowych jest TIGRET Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Warszawska 27.
  3. Jako administrator przetwarzamy Państwa dane w celach związanych ze świadczeniem usług firmy TIGRET Sp. z o.o., w tym na potrzeby bieżącego kontaktu i w celach analitycznych. Jeżeli Państwo nie sprzeciwiają się temu, możemy je również wykorzystać, aby skontaktować się z Wami i poprosić o wyrażenie dobrowolnej chęci na przedstawienie naszych ofert marketingowych polegających na przekazywaniu informacji o produktach i usługach oferowanych przez firmę i firm z nami współpracujących. W przypadku sprzeciwu prosimy o e-mail na adres tigret@tigret.eu
  4. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych jest przepis art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności firmom kurierskim, dostawcom rozwiązań informatycznych i płatności, wyłącznie w związku realizacją zawartych umów.
  6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chcecie Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wiadomość na adres tigret@tigret.eu

TIGRET Sp. z o.o.

Ul. Warszawska 27, 02-495 Warszawa

Tel. +48 22 8670528, Fax +48 22 8670530, tigret@tigret.eu    www.tigret.eu