Nasal Ranger® jest przenośnym urządzeniem do pomiarów odorów. Umożliwia określenie poziomu (siły) odorów w prawie każdej lokalizacji i warunkach. To wydajne narzędzie jest innowacyjną, łatwą w obsłudze alternatywą dla domyślnego określania siły odorów. Wykorzystując to urządzenie, odpowiedzialne osoby w zakładach przemysłowych, inspektorzy ochrony środowiska i sąsiedzi mogą prowadzić kompletny monitoring odorów, wpływać na ich regulację, wprowadzać modyfikacje w technologii i dokumentować zmiany w terenie. Nasal Ranger® wykracza daleko poza tradycyjne domyślne metody oceny umożliwiając łatwy pomiar siły odorów w konkretnej lokalizacji.

System Nasal Ranger® zawiera:

4 filtry, maskę na nos z zaworem, uszczelkę i torbę do jej przechowywania, dodatkowe uszczelki (5 szt.), ściereczki nasączone alkoholem izopropylowym (10 szt.), wycior, baterię 9V, pasek na ramię i przenośną torbę.

Technika pobierania próbki                 Ludzki nos

Stopnie rozcieńczenia                        2, 4, 7, 15, 30, 60 D/T (dokładność i odtwarzalność rozcieńczeń+- 10%)

Dodatkowa tarcza D/T                       60,100,200,300,400,500 (dokładność i odtwarzalność rozcieńczeń:+- 5%)

Zakres pomiarowy                             1 – 500 ou/m3

Czas uzyskania wyniku                     Około 3 sekund (2 inhalacje)

Dokładność                                        +/- 10% D/T

Powtarzalność                                   +/- 2%

Tempo zasysania                               16 – 20 litrów na minutę

Temperatura pracy                             0oC … +40oC

Zasilanie                                             Bateria alkaliczna 9V

Wymiary                                            35,5 x 19 x 10 cm

Ciężar                                                0,91 kg

Materiał obudowy                              PTFE i aluminium pokrywane polimerami

Filtry                                                   średnica 8,9 cm x 7 cm

Maska                                                7 cm x 5,7 cm

Patent                                                U.S. Patent nr 6,595,037

Weryfikacja kalibracji                         Zalecana raz w roku

Weryfikacja EMC                               Emisje: EN 61326:1997, Klasa B

Odporność: EN 61326:1997, lokalizacje przemysłowe

Oznaczenia                                        89/336/EEC (EMC)

92/59/EEC (Ogólne Bezpieczeństwo Produktów)

CE

Maska nosowa

Pokryta teflonem, wymienna maska Nasal Mask jest zaprojektowana ergonomicznie w celu dokładnego dopasowania do kształtu nosa operatora urządzenia.

Uszczelka

Uszczelka Comfort Seal jest wykonana z pianki w celu zapewnienia komfortu i szczelności w pracy z maską nosową. Uszczelka jest jednorazowego użytku.

Ściereczki

Pakowane pojedynczo ściereczki nasączone alkoholem izopropylowym są używane do czyszczenia maski pomiędzy kolejnymi seriami pomiarowymi.

Uniwersalne filtry

Wymienne filtry wypełnione granulowanym węglem aktywnym usuwają odory z otoczenia w celu uzyskania czystego powietrza do rozcieńczeń. Pakowane parami, są łatwe do instalacji w urządzeniu.

Filtry dedykowane

Dostępne są filtry dedykowane do pracy w środowisku generującym specyficzne odory, jak: związki organiczne, siarkowodór, amoniak.

Dodatkowa tarcza D/T

Dodatkowa tarcza D/T umożliwia uzyskanie większych rozcieńczeń pomiarowych: 60, 100, 200, 300, 400 i 500 razy.

Stacja meteorologiczna

W układzie pobierania próbek środowiskowych, stacja pogodowa zlokalizowana w pobliżu miejsca poboru próbek jest niezbędnym elementem dla prowadzenia wiarygodnych pomiarów systemem Nasal Ranger®. Stacja mierzy krótkotrwałe wartości parametrów pogodowych występujących w trakcie dokonywania pomiaru w konkretnej lokalizacji, podlegające uśrednieniu przy opracowaniu wyników pomiarów.

System Nasal Ranger® jest tak skalibrowany, że wyniki są odczytywane bezpośrednio z tarczy pomiarowej w europejskich jednostkach odorowych na metr sześcienny (ou/m3), według zasady: wartość z tarczy + 1 jednostka. Ten etap pomiaru nie wymaga żadnego oprogramowania.

Wyniki z systemu Nasal Ranger® można wprowadzać do dowolnego oprogramowania.

Rejestracja danych w systemie Nasal Ranger®

Rejestracja danych odbywa się natychmiast po wykonaniu pomiaru na Karcie Wyniku. Zawiera ona następujące informacje: data i godzina pomiaru, lokalizacja, wynik D/T, opis, komentarz, warunki pogodowe, nazwisko i podpis operatora. Dane z Karty Wyniku mogą być wprowadzone do dowolnego oprogramowania dostępnego komercyjnie.

ZASTOSOWANIA Nasal Ranger®

Monitoring odorów

Terenowe pomiary odorów przy użyciu przenośnego odoromierza Nasal Ranger® są wydajną i tanią metodą ilościowego określania siły odorów w układzie „Rozcieńczenie do Progu” (D/T). Zarządzający wysypiskami, inspektorzy komunalni, okoliczni mieszkańcy mogą używać tego sprzętu w celu monitorowania siły odorów w poszczególnych lokalizacjach oraz wokół i na terenie miejsc generujących odory.

Poniżej przedstawione są możliwe do realizacji skrócone protokoły zastosowań:

(1) Monitoring w terenie – Użytkownik ma wyjątkową możliwość monitoringu odorów w ciągu dnia przy użyciu przenośnego odoromierza. Użytkownik może monitorować odory w sytuacjach dostaw materiałów, procesów generujących odory, przelotnych emisji gazów. Monitoring przy użyciu przenośnego odoromierza w terenie może być realizowany w konkretnej, określonej lokalizacji, np. korytarzach, drogach dojazdowych, miejscach składowania, przy liniach ogrodzenia, itp.

(2) Monitoring przypadkowy – Często stosowaną metodą monitoringu odorów w otaczającym powietrzu są tzw. „inspekcje przypadkowe”. Inspekcje takie prowadzą do zbierania danych, które mogą być następnie skorelowane z danymi meteorologicznymi obejmującymi miejsce pomiarów. Zarządzający i nadzorujący takie miejsca mogą przekonać się, że pomiary tą metodą pozwalają uzyskać bardzo przydatne wyniki w dalszym opracowaniu dokumentacji.

(3) Planowy monitoring – Dobrze zaplanowany monitoring może być ograniczony do codziennego przejścia lub przejechania wokół badanego miejsca jeden lub więcej razy dziennie. Wyniki uzyskane z przenośnego odoromierza mogą być używane do korelowania ze sobą wielu parametrów mających wpływ na sytuacje powstawania odorów, włączając warunki meteorologiczne i działanie w badanym terenie.

(4) Przegląd miejsc generujących odory – Ocena miejsc generujących odory i wpływ na otoczenie mogą być potrzebne do uzyskania zezwoleń lub ich przedłużenia. Duża liczba danych zebranych przenośnym odoromierzem pozwoli zidentyfikować źródła i operacje generujące odory, oddzielając je od innych nie powodujących powstawania odorów. Potencjalne i faktyczne źródła odorów mogą być klasyfikowane w celu określenia ich wpływu. Krótkoterminowe pomiary odorów migrujących, np. działań zmierzających do miejscowego pozbycia się odorów, będzie wymagało zebrania wielu wyników przy użyciu przenośnego odoromierza.

(5) Monitoring miejsc zamieszkania – Wprowadzenie monitoringu odorów w miejscu zamieszkania przy użyciu przenośnego odoromierza Nasal Ranger® może być częścią standardowego działania gmin. Podstawowym celem monitoringu miejsc zamieszkanych jest zebranie informacji, poprzez dokładne ewidencjonowanie wyników, o faktycznym stanie i warunkach zamieszkania. Mieszkańcy przeszkoleni do użycia przenośnego odoromierza Nasal Ranger® mogą również składać raporty o odorach. Ten model monitoringu może pomagać w określeniu czasu i warunków atmosferycznych, w których może występować generacja odorów. Monitoring miejsc zamieszkania może także pomóc określić siłę odorów, przy której odory stają się nieprzyjemne.

(6) Sytuacje nadzwyczajne – Używanie „Gorącej Linii” do powiadomień o zdarzeniach może być powszechną metodą uzyskiwania informacji o nagłym pojawieniu się odorów. Przygotowany wcześniej plan awaryjny ze szczegółowymi instrukcjami dla zgłaszających stwarza możliwości weryfikacji pojawienia się odorów, śledzenia ich przemieszczania i określania ich siły.

(7) Sterowanie odorami – Standardowe i specjalizowane modele rozprzestrzeniania się odorów umożliwiają przewidywanie przenoszenia i siły odorów przez wiatr. Protokół zwany „profilowaniem pióra” uzupełnia i kalibruje takie modele. Kilkunastu inspektorów wyposażonych w przenośne odoromierze, ustawionych w różnych miejscach w stosunku do kierunku wiatru i źródła odorów będzie określało wartości siły odorów D/T. Następnie zostanie stworzony profil pióra i naniesiony na mapę terenu. W ten sposób model rozprzestrzeniania się odorów i lokalne warunki topograficzne zostaną zintegrowane z aktualnymi pomiarami odorów wykonanymi przenośnymi odoromierzami Nasal Ranger®.

Pomimo, że olfaktometr Nasal Ranger nie jest zgodny z normą EN13725, uzyskiwany błąd dokładność pomiaru wynosi +/- 10% w całym zakresie pomiarowym. Błąd powtarzalności pomiarów wynosi tylko +/-2%.

Olfaktometry Nasal Ranger są wykorzystywane m.in. przez:

Politechnikę Gdanską, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademię Morską w Gdyni, KGHM Polska Miedź S.A., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Lotos, MPO Kraków, Uniwersytet Łódzki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, MZO Pruszków, PU Hetman Sp. z o. o.