NOOS-e (Nuisance Odour Olfactometry System – electronic) jest elektronicznym urządzeniem pomiarowym siły odorów wykorzystującym niespecyficzne czujniki gazów i związków chemicznych. Sygnały z czujników są przetwarzane przez specjalnie opracowany algorytm dając wyniki wyrażone w europejskich jednostkach zapachowych na metr sześcienny [ou/m3]. Dobór zestawu czujników jest specyficzny dla konkretnych instalacji. Standardowo można także dokonywać odczytów stężenia poszczególnych gazów, stosownie do zastosowanych typów czujników.

System NOOS-e zawiera:

Skrzynkę z układem pomiarowym dla napięcia 12VDC, oprogramowanie NOOS-e Manager.

Opcjonalnie, system może współpracować z systemem do bezprzewodowej transmisji danych oraz stacją meteorologiczną.

Specyfikacja techniczna

Zakres pomiarowy: 0 do 5000 ou/m3 (europejska jednostka zapachowa na metr sześcienny) (zakres liniowy)

5001 do 100000 ou/m3 (poza zakresem liniowym)

Średni błąd pomiaru: < +/- 20% w całym liniowym zakresie pomiarowym

Sposób poboru próbki: wymuszony

Czas pomiaru: 90 sek.

Element filtrujący: olfaktometryczny filtr węglowy

Stopień IP: IP65

Klasa ochronności elektrycznej: II

Komunikacja: Ethernet, GSM

Oprogramowanie fabryczne: NOOS-e Manager

Współpracuje z systemami operacyjnymi: Windows

Materiał obudowy: stal kwasoodporna lub tworzywo sztuczne

Zasilanie: 12 VDC

Pobór mocy: 25W

Masa: 5-8 kg (zależnie od wyposażenia)

Warunki pracy:           temperatura pracy -20oC …. + 50oC

wilgotność względna 10-90%

ciśnienie: 1010 hPa +/- 10%

Miejsce instalacji: na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczenia

Częstotliwość obowiązkowych przeglądów serwisowych: co najmniej 1 na rok (świadectwo walidacji)

Czas funkcjonowania czujników: 18 – 36 miesięcy (zależnie od środowiska pracy)

Kalibracja: elektroniczna, gazowa i olfaktometryczna

Certyfikaty: kalibracji, CE, RoHS

Wyposażenie opcjonalne: stacja meteorologiczna, czujnik pyłów, modem GSM, różne czujniki gazów

Stacja meteorologiczna

Stacja meteorologiczna (stacja pogodowa) zlokalizowana w pobliżu miejsca poboru próbek jest niezbędnym elementem dla systemu NOOS-e, jeśli sygnał o sile odorów ma być wykorzystany do tworzenia profilu rozprzestrzeniania się odorów. Pozwala na wiarygodne monitorowanie rozprzestrzeniania się odorów w czasie rzeczywistym oraz przewidywanie siły odorów pochodzących ze źródeł, na które istotny wpływ mają warunki pogodowe. Sygnał ze stacji może być transmitowany bezpośrednio do komputera urządzenia lub komputera PC w celu dalszego opracowania.

Akcesoria instalacyjne

Zakres dostawy akcesoriów instalacyjnych uzgadniany jest bezpośrednio z użytkownikiem. Może obejmować: śruby montażowe, maszt do zamocowania systemu, inne potrzebne akcesoria.

Czujnik cząstek stałych PM2,5 i PM10

System NOOS-e może zostać wyposażony w czujnik mierzący ilość pyłu zawieszonego w powietrzu, tzw. parametry PM 2,5 i PM10. Są to szkodliwe dla środowiska i zdrowia człowieka zanieczyszczenia, które wpływają bezpośrednio na jakość i długość życia. Czujniki pyłów są dostarczane tylko razem z czujnikami stacji meteorologicznej.

Modem GSM do transmisji danych

W lokalizacjach, gdzie nie ma możliwości skorzystania z transmisji Ethernet dla potrzeb przesyłania sygnału, jest możliwość instalacji modemu z kartą GSM.

Oprogramowanie NOOS-e Manager sterujące systemem i przetwarzające sygnały z czujników, podające wynik w europejskich jednostkach odorowych na metr sześcienny (ouE/m3) jest instalowane fabrycznie.

Panel użytkownika dostępny jest w jednej z dwóch wersji: 1) BASIC – podawana jest informacja o sile odorów i aktualny czas, 2) PRO podawana jest informacja o sile odorów oraz stężeń poszczególnych gazów, opcjonalnie w tej wersji dostępne mogą być dane meteorologiczne oraz wartości pyłów PM2,5 i PM10.

System NOOS-e może współpracować z zewnętrznymi komercyjnie dostępnymi programami dostarczającymi usługę monitoringu mas powietrza, w celu tworzenia modeli rozprzestrzeniania się uciążliwości zapachowych.

Rejestracja danych odbywa się w czasie rzeczywistym on-line. Rejestrowane są sygnały z wbudowanych czujników, wraz z godziną i datą.

System NOOS-e jest gotowy do transmisji danych on-line poprzez lokalną sieć Ethernet lub transmisję danych GSM. Standardowo, system jest wyposażony w kartę pamięci, na której zapisywane są wyniki pomiarów, umożliwiając okresowe pobieranie danych w lokalizacjach, które nie wymagają transmisji on-line.

System NOOS-e ma możliwość pomiaru siły odorów w otwartym terenie ze źródeł dyfuzyjnych – powierzchniowych (wysypiska odpadów, oczyszczalnie ścieków, fermy, chlewnie, instalacje generujące odory, itp.) oraz w lokalizacjach zamkniętych ze źródeł punktowych (budynki, hale, itp.). Dla każdej takiej lokalizacji można dobrać inny, charakterystyczny układ czujników, zapewniający najbardziej wiarygodne pomiary. NOOS-e jest znakomitym narzędziem monitoringu odorów on-line dla zakładów przemysłowych, które chcą wspomagać Decyzje BAT w ramach monitoringu ciągłego, dla firm działających w ramach polityki odpowiedzialności społecznej oraz dla administratorów obiektów generujących uciążliwości zapachowe.

W połączeniu ze stacją meteorologiczną oraz programami rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu może stanowić bardzo pomocne narzędzie w zakresie zarządzania takimi obiektami oraz być istotnym elementem w komunikacji społecznej.

Pomimo, że elektroniczny olfaktometr NOOS-e nie jest zgodny z normą EN13725, uzyskiwana dokładność pomiarów jest bardzo duża. System NOOS-e podlega trzystopniowej  kalibracji.