Firma TIGRET SP. Z O. O. działa w szeroko pojętym obszarze ochrony środowiska, bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych i żywności.

Działalność obejmuje produkcję elektronicznych systemów olfaktometrycznych oraz dystrybucję terenowych olfaktometrów i wykonywanie usług terenowego pomiaru siły uciążliwości zapachowych.

Dostarczamy także bioindykacyjne systemy pomiarowe i testy diagnostyczne do oceny toksyczności środowiskowej, prowadzenia badań na etapie przedklinicznym oraz monitoringu mikrobiologicznej jakości żywności.

Współpracujemy za światowymi liderami w określonych obszarach, dostarczając produkty najwyższej jakości.

Identyfikujemy się z dostarczanymi produktami. Wraz z dostawcami zapewniamy naszym Klientom wsparcie na każdym etapie współpracy.

TIGRET SP. Z O. O. w swojej działalności kieruje się następującymi zasadami:

  • dążymy do stałego podnoszenia poziomu obsługi naszych Klientów
  • Klient czuje się przez nas kompleksowo i komfortowo obsłużony
  • dobieramy i szkolimy pracowników tak, aby ich umiejętności pozwalały na oferowanie nowoczesnych rozwiązań, adekwatnych do naszej oferty
  • staramy się uwzględniać wymagania naszych Klientów
  • stawiamy sobie najwyższe wymagania jakościowe w zakresie obsługi Klientów, co jest zgodne z oczekiwaniami naszych dostawców
  • oceną jakości naszej działalności na rynku jest liczba zgłaszanych reklamacji co do jakości produktów i obsługi

Gwarantem osiągnięcia założonych celów jest postępowanie zgodnie z przedstawioną Polityką Jakości TIGRET SP. Z O. O.

 

Zarząd TIGRET SP. Z O. O.

Warszawa, 28.02.2019.  wersja 2.0